top of page

HACETTEPE AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ÖĞRENİM HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1-Bu sözleşme uzaktan öğretim sistemi ile kayıt formunda belirtilen yabancı dil öğrenimi almak isteyen kursiyer / veli ile  öğretim hizmetini sunacak olan Hacettepe Akademi Özel Eğitim Kurumları arasında düzenlenmektedir.

MADDE 2 – DERS PROGRAMI

2.1-Ders Programı – Süresi – Başlangıç ve bitim tarihi kayıt formunda belirtilmiştir. Kursiyer ve eğitim veren kurum kayıt formunda bulunan programa sadık kalacağını kabul eder.

 

MADDE 3 : DEVAMSIZLIK

3.1- Kursiyerin mazeretli (sağlık raporu ibraz etmesi ve ders gününden 1 gün önce bilgi vermesi)  ve mazeretsiz (haber vermeden devamsızlık ) toplam devamsızlık hakkı kayıt olduğu toplam ders sayısının % 10’u, kadardır. 

3.2- Kursiyerin mazeretli veya mazeretsiz devamsızlık sınırını aşması halinde mazeret bildirilse dahi ders işlenmiş sayılır. Devamsızlık yaptığı gün alacağı ders sayısı, kalan ders sayısından düşürülür.

3.3 Kursiyerin devamsızlık sınırını aşması halinde kurum kursiyerin öğretmen tahsisini ve ders programını değiştirebilir veya programı sonlandırabilir. 

3.4-Kursiyer, mazeretli devamsızlık sınırını aşması halinde kurumun yapacağı değişiklikleri kabul ettiğini, programın sonlandırılması halinde almış olduğu ders sayısının indirimsiz ücret üzerinden hesaplanacağını, hesap sonrası belirlenen öğrenim bedelini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.                                                                 

3.5- Kursiyer ders tarihinden 1 (bir) gün önce saat 19:00’a kadar devamsızlık yapacağını kurumun sabit hattından( 0 232 369 60 20  ) iletişime geçerek veya kuruma yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Sms, mail, internet üzerinden sosyal iletişim programları ile verilen bilgiler ve öğretmene verilen bilgiler dikkate alınmayacaktır. Belirtilen zaman dilimi içerisinde devamsızlık bilgisi veren kursiyer mazeretli devamsız sayılır ve ders hakkını kaybetmez. Belirtilen süre geçtikten sonra haber veren, kabul görmeyen iletişim yolları ile bilgi veren veya hiç haber vermeyen kursiyer, mazeretsiz devamsız olarak yazılır ve ders hakkını kaybeder, devamsızlık yaptığı gün alacağı ders sayısı kalan ders sayısından düşürülür.                                                                   

3.6- Kursiyerin bulaşıcı hastalık ( grip v.b. ) taşıdığının görülmesi halinde kurum dersi iptal edebilir. Bu iptal devamsızlık olarak yazılmaz. Kursiyer öğretmeninin bulaşıcı hastalık taşıdığını düşünüyor ise derse katılmayabilir. Bu durumda devamsızlık yazılmaz.                     

3.7- Kurumun ders iptali bildirmesi halinde, kurs bitim tarihi iptal edilen gün kadar ertelenmiş sayılır.Kurum

ders günü iptal bilgisi verirse, kursiyerin öğrenim programına, iptal edilen gün alınacak olan ders sayısı kadar ücretsiz ders eklenir. 

 

MADDE 4 :  KAYIT DONDURMA ( ÖĞRENİM SÜRECİ ERTELEME )

4.1 –  En az 1 (Bir) ay derslere katılamayacak olan kursiyer kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt donduracak olan kursiyer, kayıt dondurma talebini kuruma dilekçe ile bildirmek ve onaylatmakla yükümlüdür.

4.2-Öğrenimini donduran kursiyerin öğretmen tahsisi ve ders programı kurum tarafından değiştirilebilir.  Kayıt donduran kursiyer, öğrenime tekrar başlamak istediğinde, hafta içi 13:00 – 16:00 saatleri arasında oluşturulan programda eğitim almayı kabul eder. 

4.3- Kayıt donduran kursiyer, Kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde öğrenimini tamamlamakla yükümlüdür. Kayıt tarihi üzerinden 1 yıl geçen kursiyerin programı tamamlanmış sayılır. Kursiyer öğrenime tekrar başlamamış olsa dahi toplam öğrenim bedelini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4-Kayıt donduran kursiyerlerin programlarına yeniden devam etmek istemeleri durumunda kalan dersleri için  kurumun belirlemiş olduğu güncel fiyat farkını ödemekle yükümlüdür. Ödemeyi kabul etmeyen kursiyerin programı kayıt iptal olarak değerlendirilecek, 6. madde şartları uygulanacaktır.. Kayıt donduran kursiyer, dilekçede belirttiği tarihte derslere başlamakla yükümlüdür. Belirtilen tarihte derslere başlamaması halinde sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen devamsızlık hükümleri uygulanır.

4.5- Kursiyer kayıt dondurma dilekçesi sunduğu tarihe kadar almış olduğu derslerin bedelini ödemiş olmak durumundadır. Taksitli ödemelerde kayıt dondurulmuş olsa bile, kursiyer ödemeleri belirlenen tarihlerde yapmakla yükümlüdür. Kayıt donduran kursiyer, kayıt dondurma işleminin borçları erteleme anlamı taşımadığını kayıt dondurulsa dahi taksitli ödemelerini zamanında ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 1 ( bir ) taksitini ödemeyen kursiyerin programı kayıt iptal olarak değerlendirilir ve 6. madde şartları uygulanır.

 

MADDE 5 :  DAVRANIŞ VE DİSİPLİN 

5.1 – Öğrenim süresince program ve değişiklikler kurum idaresi ve kursiyer arasında gerçekleşmektedir. Kursiyer, Öğretmen ve ofis personeli iletişim bilgilerini talep edemez, öğretmen ve kurum personellerinin iletişim bilgilerine ulaşsa dahi özel iletişim numaralarından haberleşmez. Kurum öğretim programı ile ilgili her konuda kurumun sabit telefon hatlarından iletişime geçeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2 – Kursiyer, Kurumun yazılı veya sözel olarak belirtmiş olduğu disiplin kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3 – Kursiyer, kurum personelleri ve öğretmenlerin özel hayatlarını etkileyecek sms, mail, internet üzerinden sosyal iletişim programları aracılığıyla duygusal yaklaşım, rahatsız edici söylem ve davranışlarda bulunamaz.Belirtilen olumsuz davranışların tespiti veya 2 (iki) kurum personelinin şahitliğini içeren tutanağın kurum müdürüne iletilmesi ile kursiyerin kurumdan kaydı silinir. Kaydı silinen kursiyere indirim uygulanmış ise indirim hakkını kaybeder. Kaydı silinen kursiyer kayıt olmuş olduğu programın indirimsiz toplam bedelini ödemekle yükümlüdür. Kursiyer belirtilen disiplin suçunun vukuu bulması halinde kurumdan kaydının silineceğini ve indirimsiz toplam ücreti peşinen ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4- Kursiyer 5.1 ve 5.3 maddesinde belirtilen olumsuz durumları öğretim süresi dolduktan kurumla ilişiği kesildikten sonra gerçekleştirecek olursa, kurum personellerine yapılan saygısızlık nedeni ile kurumu resmi muhatap olarak kabul eder. Kurum,  personellerinin özel hayatlarını etkileyecek olumsuz davranışlarda bulunan kursiyerlere öğretim programı tamamlanmış, kurumla ilişiği kesilmiş olsa dahi yasal işlem başlatmakta yetkilidir Kursiyer bu maddeyi kabul ettiğini beyan eder.

 

MADDE 6 : KAYIT İPTALİ

6.1- Kayıt iptal ederek kurum ile ilişiğini kesmek isteyen kursiyer, kurum yetkilisine dilekçe sunarak onaylatmakla yükümlüdür. Kayıt iptali için dilekçe sunan kursiyer indirim hakkını kaybeder. 

 

6.2- DERSLER BAŞLAMADAN ÖNCE KAYIT İPTAL EDEN KURSİYERLERİN BORÇ HESAPLAMASI

Kursiyer, Kurum ile sözleşme imzalamasına rağmen dersler başlamadan sözleşmeyi fesih etmek isterse kayıt formunda belirtilen toplam indirimsiz ücretin % 10’unu cayma bedeli olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ödeme peşin alınmış ise cayma bedeli kesildikten sonra iade edilir. 

 

6.3- ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KAYIT İPTAL EDEN KURSİYERİN BORÇ HESAPLAMASI

Öğrenim süresi bitmeden sözleşmeyi fesih etmek isteyen kursiyer, indirim hakkını kaybeder. Kursiyerin ödemesi gereken miktar tamamlamış olduğu ders saat sayısı ile kayıt formunda belirtilen indirimsiz ders saat ücreti (350TL)  çarpılarak belirlenir. Kursiyer programı tamamlamadan sözleşmeyi fesih etmesi halinde indirim hakkını kaybedeceğini, tamamlamış olduğu ders saati toplamını indirimsiz fiyat üzerinden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kursiyer hesaplanan ücret toplamından fazla ödeme yapmış ise kurum aradaki farkı kursiyere iade etmekle yükümlüdür. Kursiyer ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise iade edilecek olan rakamdan banka komisyon oranları doğrultusunda kurum hesabında kesintiye uğrayan miktar ve iptal edilen süre için ödenen vergiler düşülerek kursiyere iade edilir.

 

MADDE 7 : ÖĞRETMEN DEĞİŞİKLİĞİ

7.1- Kursiyer öğretmeninden verim alamadığını düşünüyor ise sebepleri belirten dilekçe ile kurumdan öğretmen değişikliği talebinde bulunabilir. Kurum dilekçeye istinaden gerekli görmesi halinde kursiyerin isteği üzerine öğretmen değişikliği yapabilir. Yapılan öğretmen değişikliğinde kursiyer kurumun belirlediği gün ve saatlerde öğrenim görmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2- Kurum,  öğretmenin sağlık problemi yaşaması, sözleşme süresinin dolması, disiplin suçu işlemesi vb nedenlerden kursiyerlerin öğretmenlerini değiştirebilir. Kursiyer öğretmen değişikliği yapılması halinde derslere devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 – TAKSİTLERİN ÖDENMESİ 

8.1- Kursiyer ödemeyi firma banka hesabına ödeyeceğini kabul eder.

8.2- Taksitli ödemelerin gecikmesi halinde,  kurum kursiyerin programını, almış olduğu eğitim bedelini ödeyene kadar dondurma hakkına sahiptir. Kursiyer ödemelerini zamanında yapmadığı takdirde kurumun program üzerinde yapacağı tüm değişiklikleri kabul eder. 

8.2- Kursiyer taksitlendirilmiş borçlarını vadesinde bildirilen banka hesabına ödemekle yükümlüdür. Vadesi geçen borç miktarları için yasal faiz oranları uygulanarak tahsil edilir. Taksitlendirilmiş tutarlardan herhangi 2 (iki) ödemenin yapılmaması halinde, T.C. Borçlar Kanunu 224. Maddesi gereğince hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan ödenmemiş ve vadesi gelmemiş borçların tamamı muacelliyet kazanacağından dolayı kursiyer aleyhinde hiçbir ihbar ve ihtarda bulunmadan sözleşme ile icra işlemi başlatılır. Kursiyer indirimli kayıt olmuş ise indirim hakkını kaybeder ve borç kayıt formunda belirtilen indirimsiz ücret üzerinden tahsil edilir. Kursiyer maddede bulunan hükmü kabul ve taahhüt eder. 

 

İşbu sözleşme 8 maddeden ibaret olup kursiyerin bildirmiş hacettepeakademi.com.tr web sitesi üzerinde sözleşme onayı alınarak hazırlanmış ve taraflarca kabul edilmiştir.

İhtilaf vukuunda taraflar İzmir - Karşıyaka Mahkemelerini yetkili kılmıştır.

bottom of page