top of page
Çin mahallesi

İzmir Hacettepe Akademi Yabancılar için Türkçe Kursları
Turkish Courses for Foreigners at Hacettepe Academy in Izmir

Hacettepe Akademi olarak İzmir'de, Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için çeşitli seviyelerde Türkçe kursları sunmaktayız. İşte kurslarımız:

At Hacettepe Academy in İzmir, we offer Turkish courses at various levels for foreign students who want to learn Turkish as a foreign language. Here are our courses:

 

Başlangıç Seviyesi Türkçe Kursları:

Türkçe'ye yeni başlayan yabancı öğrenciler için tasarlanmıştır. Temel dil bilgisi, kelime bilgisi ve günlük konuşma becerilerine odaklanan kurslarımızla Türkçe'nin temellerini sağlam bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Beginner Level Turkish Courses: Designed for foreign students who are new to Turkish. Our courses focus on basic grammar, vocabulary, and daily conversation skills, allowing you to learn the fundamentals of Turkish in a solid manner.

 

Orta Seviye Türkçe Kursları:

Biraz Türkçe bilgisi olan ancak dil becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için idealdir. Daha karmaşık dil yapılarına, kelime dağarcığının genişletilmesine ve Türkçe'de daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaya yönelik dersler içerir.

Intermediate Level Turkish Courses: Ideal for students who have some knowledge of Turkish but want to improve their language skills. The courses include more complex language structures, expansion of vocabulary, and aim to communicate more fluently in Turkish.

 

İleri Seviye Türkçe Kursları:

İleri seviye Türkçe becerilerini geliştirmek ve akademik ya da profesyonel amaçlar için Türkçe kullanmak isteyen öğrencilere yöneliktir. İleri dil bilgisi konuları, edebiyat ve yazılı iletişim becerileri üzerine yoğunlaşılır.

Advanced Level Turkish Courses: Targeted at students who want to improve their advanced Turkish skills and use Turkish for academic or professional purposes. The courses focus on advanced grammar topics, literature, and written communication skills.

 

Türk Kültürü ve Dilbilgisi Kursları:

Türkçe öğrenirken aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürünü ve tarihini keşfetmek isteyen yabancı öğrenciler için tasarlanmıştır. Dilbilgisi derslerinin yanı sıra Türk kültürü, adetleri ve tarihi hakkında bilgiler sunulur.

Turkish Culture and Grammar Courses: Designed for foreign students who want to learn Turkish while also exploring Turkey's rich culture and history. Alongside grammar lessons, information about Turkish culture, customs, and history is provided.

 

Konuşma Pratiği Kursları:

Türkçe konuşma becerilerini geliştirmeye odaklanan kurslarımız, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlar için pratik yapmalarını sağlar. Rol oyunları, tartışmalar ve interaktif etkinliklerle dil pratiği yapılır.

Speaking Practice Courses: Our courses focusing on improving Turkish speaking skills enable students to practice for real-life situations they may encounter in daily life. Role plays, discussions, and interactive activities are used for language practice.

Hacettepe Akademi İzmir, yabancılar için Türkçe öğrenme konusunda kapsamlı ve etkili eğitim programları sunmaktadır. Türkiye'de yaşayan ya da Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen herkese uygun, kaliteli eğitimlerimizle yanınızdayız.

Hacettepe Academy in Izmir provides comprehensive and effective training programs for learning Turkish for foreigners. We are here with quality education suitable for everyone living in Turkey or who wants to learn Turkish as a foreign language.

 

bottom of page