top of page

SİSTEMİMİZ

İzmir Yabancı Dil Kursları Hacettepe Akademi Dil Kursları Öğretim Sistemi


İzmir yabancı dil kursları arasında en geniş dil portföyüne sahip olan Hacettepe Akademi'de; Yabancılar için Türkçe kursları, İngilizce Kursları, Almanca kursları, Fransızca kursları, Rusça Kursları, İspanyolca Kursları, İtalyanca Kursları, Çince Kursları ve Japonca Kurslarına katılabilirsiniz.

YABANCI DİL KURSLARIMIZ HAKKINDA BİLGİ ALMA SÜRECİ


Kurumumuz ile ilgili detaylı bilgiyi kurum müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız veya yönetici asistanlarımızdan yüz yüze veya telefon aracılığı ile öğrenebilir, web sitemizden bilgi talep formu doldurarak yetkililerimizin sizleri aramasını isteyebilirsiniz. Kurumumuzda eğitim danışmanı ve sekreter statüsünde yetkili olmayan ve inisiyatif hakkı tanınmayan personel bulunmamaktadır. Sizlere bilgi veren personellerimiz yetkili kişiler olup eğitim süreniz boyunca bulunacağınız taleplerde kurum kuralları dahilinde inisiyatif sahibi kişilerdir.
Kurumumuzdan bilgi aldığınızda sizler kesin karar verene kadar telefon ile tekrar aranmaz, rahatsız edilmezsiniz. Bizler kurum işleyişimizin tanıtımını yapar sizlerin talebi doğrultusunda süreci devam ettiririz. Ticari kaygımız veya ikna etme teknikleri ile zorlama çabamız bulunmadığı için telefonda ücret bilgisi alabilirsiniz.


YABANCI DİL KURSLARIMIZDA GRUP SAYILARIMIZ


Kurumumuzda yabancı dil programları birebir özel ders veya sosyal hayatta iletişimde olan (iş arkadaşı, okul arkadaşı, aile bireyleri, ...) kişilerden oluşturulan 2,3 en fazla 4 kişilik özel gruplarda verilmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ


Eğitim süreleri kursiyerlerimizin istemiş olduğu program, seviyeleri, hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir. Normal programlara katılan kursiyerlerimiz ortalama 6 ay - 7,5 ay gibi kısa bir sürede 3 veya 4 seviye eğitimi tamamlamaktadırlar.
 


YABANCI DİL ÖĞRETMENİNİZİ BELİRLEME, ÜCRETSİZ YABANCI DİL DENEME DERSİ VE SEVİYE BELİRLEME


Kurumumuzdan yabancı dil kurslarımız hakkında bilgi aldıktan sonra kayıt olmak istediğinizde önce ücretsiz yabancı dil deneme dersi yapılmaktadır. Ücretsiz yabancı dil deneme dersi gerçekleştirilmeden sözleşme imzalatılmaz! Deneme dersi planlanmadan önce yüz yüze veya telefon aracılığı ile yabancı dil deneme dersi talep formu doldurulmaktadır. Kursa kayıt olmanız halinde gelebileceğiniz günler ve saatler, eğitim durumunuz, hedefiniz gibi bilgiler talep edilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda belirtmiş olduğumuz gün ve saatlerde sizlere en verimli eğitimi sunabilecek yabancı dil öğretmeni belirlenerek deneme dersi günü ve saati sizlere bildirilmektedir. 45 dakika süren birebir yabancı dil deneme dersi gerçekleştirilir ve ders sonunda öğretmeniniz net yabancı dil seviyenizi belirler. Sizler de öğretmeninizin anlatım tekniğini görerek iletişim kurup kuramayacağınızı değerlendirmiş olursunuz. yabancı dil öğretmeniniz ile iletişim kurabildiğinizi, verim alacağınızı düşünmeniz ve öğretmenimizin sizleri hedefe ulaştırabileceğini beyan etmesi üzerine istemiş olduğunuz gün ve saatler doğrultusunda yabancı dil kurs programınız hazırlanır.

YABANCI DİL ÖĞRETMEN KADROMUZ


Yabancı dil öğretmeni alımı yapılırken, diploması, adli sicil kaydı, sağlık raporu ve referansları istenir. Bu belgeleri ibraz eden öğretmenlerden kurumumuzun değerlendirme kuruluna ders anlatımı yapması istenir. Başvuru yapan öğretmenin öğretim tekniklerini gözlemleyen kurulumuz değerlendirmelerini kurum müdürümüze sunar. Bu aşamaları geçen öğretmenlerin belgeleri ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilerek güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra yabancı dil öğretmeni atama belgesi alınır ve resmi olarak göreve başlarlar. Öğretmenlerimizin yüzde doksanı Türk, yüzde onu yabancı uyruklu Türk vatandaşıdır.

YABANCI DİL KURS GÜNLERİNİ VE SAATLERİNİ BELİRLEME


Ders programları sizin talep etmiş olduğunuz gün ve saatler göz önünde bulundurularak kurum ile ortak planlanır. Bu planlama günlük programlarınızı, mesailerinizi, sosyal etkinliklerinizi etkilemeyeceği için derse adapte olma oranınızı artırmaktadır.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA ÜCRET BELİRLEME - ÖDEME ŞEKİLLERİ


Yabancı dil kurs ücretleri kursiyerlerimizin seviye ve hedefleri doğrultusunda, almaları gereken eğitim programı ve süresine göre belirlenir. Ödemeler banka havalesi ile aylık taksitler, ofiste ödeme ile aylık taksitler, kredi kartına 12 taksit veya peşin ödeme şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

KAYIT İŞLEMLERİ - GEREKLİ BELGELER


Ücretsiz yabancı dil deneme dersi sonrasında kayıt olmaya karar vermeniz halinde tüketici hakları kanunu da göz önünde bulundurularak hazırlanan sözleşmemizi okuduktan ve her sayfanın altına okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtip imzalayarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olurken kimliğinizin yanınızda olması bir hafta içinde 3 adet vesikalık fotoğraf ve öğrenci belgesi veya diploma fotokopinizi kurumumuza ibraz etmeniz gerekmektedir. 18 yaş altındaki kursiyerlerin işlemlerini velileri gerçekleştirmektedir.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA KAYNAK BELİRLEME


Kişiye özgü öğretim metodu ile eğitim verdiğimiz için kurumumuzun anlaşmalı olduğu bir yayın evi bulunmamaktadır. Her kursiyere yabancı dil seviyesi ve hedefi doğrultusunda farklı kaynaklardan eğitim verilmektedir. Belirlenen sabit kaynağın alımı kursiyerlerimize, öğrenim süresince kullanılacak ek materyallerin tamamı kurumumuza aittir.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA DEVAMSIZLIK HAKKI


Tüm kursiyerlerimize kayıt oldukları yabancı dil kurs programı üzerinden %10 devamsızlık hakkı sunmaktayız. Ders gününden bir gün önce derse gelemeyeceğini bildiren kursiyerlerimiz ders haklarını kaybetmezler. Yapılamayan ders kendi öğretmeni ile uygun bir günde veya program sonuna eklenerek telafi edilir.
Kurumumuzda kişiye özgü dersler uygulandığı için kursiyerlerimiz devamsızlık yapsalar dahi ders işlenmediğinden konu kaybı yaşanmaz.

NOT: Ders başlangıç saatinde kursiyer veya öğretmende grip ve benzeri taşıyıcı hastalık görülmesi halinde kursiyer veya öğretmen derse girmeme hakkına sahiptir. Bu durumda kursiyerlerimiz devamsızlık haklarını kaybetmez, ders kayıpları yaşamazlar.


YABANCI DİL KURSLARIMIZDA KAYIT DONDURMA HAKKI


Kursiyerlerimiz herhangi bir sebepten dolayı bir ay ve üzeri sürede derslere devam edemeyecekler ise idari birime dilekçe sunarak kayıt tarihleri itibariyle bir yıl içerisinde programlarını tamamlamak üzere kayıt dondurabilirler.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA PROGRAM DEVİR HAKKI


Kursiyerlerimiz derslerine devam edemeyecekleri durumda idari birime dilekçe sunarak kalan sürelerini üçüncü şahıslara devredebilirler.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA ÖĞRETMEN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI


Kursiyerlerimiz herhangi bir sebepten dolayı öğretmen değişikliği talep ederlerse; kurum idari birimimize gerekçe bildiren dilekçe sunarak öğretmen değiştirme hakkına sahip olabilirler.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA KAYIT İPTAL HAKKI


Tüm kursiyerlerimiz tüketici hakları kanunu ilgili maddesi gereğince kayıt iptal etme hakkına sahiptir. Ödenmesi gereken tutar, kursiyerin almış olduğu ders sayısı ile kurumumuzun il milli eğitim müdürlüğüne iletmiş olduğu saat ücreti çarpımı ile hesaplanır. Kursiyerler fazla ödeme yapmış ise fazla ödenen tutar iade edilir.

YABANCI DİL KURSLARIMIZDA AKTİVİTELER


Kurumumuzda dönemsel olarak yeterli kişi sayısının olması halinde yabancı dil pratiğinizi geliştirebilmeniz için aynı seviye gruplara ayrı ayrı yabancı dil etkinlikler oluşturulmaktadır. Aktivitelerimizde öğretmenlerimizin denetiminde yabancı uyruklu katılımcılar da bulunmaktadır. Etkinliklerde kursiyerlerin yabancı dil seviyelerinin aynı olması önemlidir. Her kursiyer düzeyi doğrultusunda etkinliklere katılmalıdır.

İDARİ BİRİM KURALLARI


Kurumumuzda tanıtım, deneme dersi planlama, ders günleri ve saatlerini planlama, ders ve devamsızlık takipleri, ek ders talepleri, ders iptal talepleri, program değiştirme talepleri, öğretmen değişikliği talepleri, kayıt dondurma talepleri, kayıt iptal talepleri, hak devri talepleri, vb. tüm işlemler idari birimimiz tarafından yapılmakta, öğretmenlerimize programlama sorumluluğu verilmemektedir. Öğretmenlerimiz sadece idari birimin hazırlamış olduğu program dahilinde kursiyerlerine ders vermekle yükümlüdür. Öğretmenlerimizin özel hayat konforlarını sağlamak ve mesai harici sorumluluk verilmemesi, eğitim sürecinin idari birim denetiminde olması adına kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimizin özel iletişim bilgilerini paylaşmamaları, eğitim süresince sadece kurum içerisinde iletişimde bulunmaları gerekmektedir. Kursiyerlerimiz tüm taleplerini idari birimimize ileterek yetkili kişiler ile sonuçlandırmakla yükümlüdür.


MEB ONAYLI YABANCI DİL SERTİFİKASI – YABANCI DİL SEVİYE BELGESİ


2019 yılında MEB sertifika düzenleme şartları değişmiştir;

1- MEB ONAYLI YABANCI DİL SERTİFİKASI


Bu sertifikayı alabilmeniz için seviyenizi yine MEB onaylı bir yabancı dil sertifikasını veya üniversite hazırlık sınıfı notlarınız gibi resmi geçerliliği olan belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu tür belgeye sahip iseniz bitirdiğiniz seviyeden başlayarak C2 sonuna kadar kayıt olmuş olduğunuz kurumda eğitim almanız gerekmektedir. Bu tür belgeniz yok ise seviyeniz ne olursa olsun A1 seviyesinden başlayarak C2 seviyesi sonuna kadar kayıt olmuş olduğunuz kurumda eğitim almanız gerekmektedir. C2 düzeyi bitiminde bağlı bulunulan il milli eğitim müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihlerde yabancı dil sınavına girmeniz ve bu sınavda başarılı olmanız halinde MEB onaylı yabancı dil sertifikası edinebilirsiniz.

2- YABANCI DİL SEVİYE BELGESİ - KATILIM BELGESİ


Kayıt olmak istediğiniz kurumun yapmış olduğu seviye tespit sınavı sonrasında belirtilen seviyeden başlayarak istediğiniz seviyeye kadar eğitim almanız halinde kurumların sizlere vermiş olduğu belgelerdir. Geçerliliği sunacağınız kurumların inisiyatifindedir.

3- ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE SERTİFİKASI 

Anlaşmalı özel üniversiteler almış olduğunuz eğitimi belgelendirebilmekte ve bu belge E-devlette görüntülenebilmektedir. MEB onaylı belge ile eş değerdedir.

YABANCI DİL  KURSLARI İZMİR HACETTEPE AKADEMİ ÖĞRETMEN KADROMUZ

Yabancı Dil Kursları İzmir Hacettepe Akademi Öğretmen Kadrosu

YABANCI DİL ÖĞRETMEN KADROMUZ
Yabancı dil öğretmeni alımı yapılırken, diploması, adli sicil kaydı, sağlık raporu ve referansları istenir. Bu belgeleri ibraz eden öğretmenlerden kurumumuzun değerlendirme kuruluna ders anlatımı yapması istenir. Başvuru yapan öğretmenin öğretim tekniklerini gözlemleyen kurulumuz değerlendirmelerini kurum müdürümüze sunar. Bu aşamaları geçen öğretmenlerin belgeleri ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilerek güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra yabancı dil öğretmeni atama belgesi alınır ve resmi olarak göreve başlarlar. Bölüm mezunu olmayan ve ataması yapılamayan kişiler Hacettepe Akademi'de görev alamazlar.

KADROMUZDAKİ ÖĞRETMENLER BÖLÜM MEZUNU OLUP, MEB TARAFINDAN ATANMASINDA ENGEL BULUNMAYAN KONUŞMA DÜZEYLERİ C2 OLAN UZMAN ÖĞRETMENLERDİR.  KURUMLARDA YASAL OLARAK YABANCI ÇALIŞTIRILABİLMESİ İÇİN 5 KADROLU TÜRK PERSONELE KARŞILIK 1 YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRILABİLMEKTEDİR. KURUMUMUZ YASAL ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA TÜRK VE YABANCI PERSONELLERE YER VERMEKTEDİR.

HACETTEPE AKADEMİ İDARİ PERSONEL

İzmir Yabancı Dil Kursları Hacettepe Akademi İdari Kadrosu
MEB yönerge ve yönetmeliklerine hakim, tecrübeli, özverili ve özel öğretim kurumlarına danışmanlık yapan kişilerden oluşmaktadır. Kurumumuzda yetkili olmayan ve inisiyatif hakkı tanınmayan eğitim danışmanı ve sekreter statüsünde  personel bulunmamaktadır. Bilgi alma, kayıt olma , program oluşturma ve kurs süresince  sizlerle kurum müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve yönetici asistanlarımız ilgilenmektedir. İdari kadromuz ağırlıklı olarak öğretmenlerden oluşmaktadır. Bilgi alma sürecinden kurs bitim sürecine kadar bire bir dialogta olacağınız tecrübeli idari birim personellerimiz kurum kuralları çerçevesinde tüm taleplerinize kısa sürede yanıt vermektedir.

bottom of page