İSPANYA VE İSPANYOLCA

İSPANYOLCA KURSLARIMIZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN>>

İzmir İspanyolca Kursları,İzmir Hacettepe Akademi İspanyolca Kursu.

İSPANYOLCA

İspanyolca , Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Roman dillerinden biridir. Dünyada en çok konuşulan üçüncü dildir.Dünyada İspanyolca konuşan 500 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir. İspanyolca dünyada en çok ülkede resmî dil olarak kabul edilen dildir. Resmî dil olarak İspanyolcayı kullanan ülkeler: İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela'dır.

İspanyolca Latince'den geliştirilmiş ve Cebelitarık ve Bask gibi farklı bölgelerde konuşulan yerel dillerin etkisiyle bugüne gelmiştir. Bu nedenle Latinceden türeyen diğer dillere dilbilgisi ve sözcük dağarcığı açısından benzer. Dil üzerinde bir diğer önemli etki ise Emeviler döneminden dolayı Arapçadandır. 16 yüzyıl'dan sonra Amerika'nın keşfiyle dil bu kıtaya yayılmıştır.

İspanyolca Hint-Avrupa dil ailesi'nin Romans dilleri koluna mensup olduğu için bu kategorideki diğer diller olan Fransızca ve İtalyanca ile benzerlik taşımaktadır.Ama en çok benzerlik Portekizce iledir. Bir dili konuşan diğer dili de ufak bir pratikle konuşabilir. Dil farkları daha çok telaffuzda olmasından dolayı yazılı metinlerde bir dili bilen diğerini anlarken, konuşmada anlaşamayabilirler. Hatta Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde bu iki dilin karışımından oluşan bir karma dil ile konuşulur.

DİLİN YAPISI

Diğer romans dilleri gibi kelimeler dişil (femenino) ve eril (masculino) olarak ayrılır. Dişil tanımlık la, eril tanımlık ise el dir. Genel olarak a ile biten kelimeler dişil, o ile bitenler erildir. Örneğin "el amigo" erkek arkadaş için kullanılırken, "la amiga" kız arkadaş için kullanılır. Sıfatlar birlikte kullanıldıkları adın eril ya da dişil oluşuna göre biçim değiştirirler.

İspanyolca öğrenmenin bu matematiksel yapısı, sıfat ve zarfların kısaltma amaçlı olarak yüklem sonuna eklenmesi, tüm zamanlar için ayrı çekim şekli ve dilek kiplerinin (subjuntivo) kullanılması gibi zorlukları vardır. Ayrıca günlük dilde sık kullanılan hemen hemen tüm fiiller, tüm zamanlar için düzensizdir ve bunları düzensiz halleriyle ezberlemek gerekir.

Vurgulama harfleri vardır (á, é, í, ó, ú) ve özellikle sıfatların kısaltma olarak yüklem arkasına eklendiği bir dil olarak bu vurgulama harflerini kullanmak cümlenin tüm anlamını değiştirebilir ve çok önemlidir.

Diğer dillerde olmayan ve sadece bu dilde bulunan bir özellik ise ters soru işareti ve ters ünlemdir. İspanyolcada evet/hayır ile yanıt verilebilecek soru cümleleri ile ve soru olmayan cümlelerin yapısı aynı olduğu için bir metni okurken vurgulamayı kolaylaştırmak için bu işaretler kullanılmaktadır.

Dilin telaffuzu İspanya ile Güney Amerika arasında farklılık gösterir. Bir örnek olarak bir harf kabul edilen çift l (ll) İspanya'da y gibi okunurken, Güney Amerika'da "ş", c ya da j olarak okunur. İzmir'de İspanyolca, İzmir Hacettepe Akademi İspanyolca kurslarında öğrenilir.Site Haritası